Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of the Effects of Eight Weeks of Pilates and Step-Aerobic Exercises on Physical Performance and Self Esteem Scores of Females
Bu çalışma; sekiz haftalık step aerobik ve pilates egzersizlerinin sedanter bayanlarda yapısal, motorik ve psikolojik özellikler üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya yaş ortalaması 39,5±3,7 yıl olan 20 bayan gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar rastgele iki guruba (10 pilates ve 10 step aerobik) ayrılmış ve sekiz hafta boyunca pilates ve step aerobik egzersizlerini uygulamışlardır. Katılımcıların çalışma öncesi ve sonrası boy ve kilo, esneklik, denge, bacak ve karın kuvveti ölçümleri alınmış ve benlik saygısı (Marsh 1994) anketi uygulanmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Pilates grubunun esneklik, denge, bacak kuvveti, mekik, BKİ, sağlık, genel fiziksel yeterlilik, görünüm, kuvvet ve kendine güven değişkenleri dikkate alındığında, öntest ve sontest ölçümleri arasında istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılığın oluştuğu gözlemlenmiştir (p<0,05). Buna karşın step aerobik gurubunda esneklik, denge, bacak kuvveti, mekik, BKİ, kuvvet değişkenleri dikkate alındığında, öntest ve sontest ölçümleri arasında istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılığın oluştuğu gözlemlenmiştir (p>0,05). Sekiz haftalık çalışmalar öncesi ve sonrasında alınan ölçümlerde oluşan fark puanları pilates ve step aerobik grupları açısından karşılaştırıldığında puanların istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak; sekiz haftalık step aerobik ve pilates çalışmaları sedanter bayanlarda yapısal, motorik ve bazı psikolojik özellikler üzerine olumlu etki yaptığı aynı zamanda bu iki farklı tür egzersizin sekiz haftalık süreçte, gözlemlenen değişkenler üzerine istatistiksel anlamda benzer etki yaptığı belirlenmiştir.

Keywords
Spor, egzersiz, step aerobik, plates, sedanter

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We will no longer accept articles from various fields of social sciences, but only topics related to different disciplines of sport sciences. Please be sure that you formatted your propasals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy, and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri